Strefa EDU

Informatyka

Kodowanie w Scratch i programowanie w Pythonie

W naszej szkole realizowany jest projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego.
Na kółkach CMI kodujemy w Scratchu i programujemy w Pythonie. Uczymy się i dobrze bawimy. Czasem jest trudno, czasem męczymy się nad kilkoma linijkami kodu przez połowę zajęć, ale programujemy! Działamy! Uczymy się i bawimy :)

Tutaj zamieszczane są informacje i pliki z niektórych zajęć kółka:

Funkcja print jest poleceniem służącym do wyświetania tekstu. Tekst do wyświetlania podajemy w nawiasach okrągłych, ujętych w cudzysłowy lub appostrofy proste.
Hello world i fukcja print: 1.py | 2.py | 3.py
Działania matematyczne w funkcji print: 4.py | 5.py

Funkcja input oczekuje na wprowadzenie danych przez użytkownika.
Input i wprowadzanie danych: 6.py

Typy danych i zmienne
Podstawowe typy danych w języku Python. Typy danych to zbiór wartości, jakie mogą przyjmować dane.
int - do przechowywania liczb całkowitych
float - do przechowywania liczb zmiennoprzecinkowych
bool - do przechowywania wartości logicznych True/False (prawda/fałsz)
string - do przechowywania napisów

Zmienna to element programu  pozwalający na przechowywanie danych różnych typów.
Aby utworzyć zmienną podajemy jej nazwę i przypisujemy (za pomocą operatora przypisania =) wartość.
nazwa_zmiennej = wartość