Szkoła

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca - Anna Gawlak
Zastępca - Anita Łuczak
Sekretarz - Agnieszka Milewska
Skarbnik - Julia Banaszak
Członek - Olga Doga
Członek - Waldemar Grześkowiak
Członek - Michał Jacków

Dokumenty do pobrania