Szkoła

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Przewodnicząca - Lucyna Biernat-Wrzaskowska
Zastępca - Anna Gawlak
Sekretarz - Magdalena Koch
Skarbnik - Julia Banaszak
Członek - Waldemar Grześkowiak