Szkoła

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI | ROK SZKOLNY 2022/2023
 
 Dzień tygodnia  Dąbrowskiego 50  Lipowa 9 
poniedziałek

 9:45-10:45

11:00-13:00

7:00-13:30

14:00-15:30

 wtorek

8:45-9:45

11:40-12:30

13:00-15:30

 środa 11:00-13:00

7:00-11:00

13:00-16:00

 czwartek 11:00-13:00

7:00-11:00

13:00-13:30

14:00-15:30

 piątek 11:00-13:00

7:00-11:00

13:00-15:30

Biblioteka to integralna część szkoły, która wspiera proces nauczania, wychowania, służy kształceniu uczniów i nauczycieli. Gromadzi książki, czasopisma, dokumenty multimedialne. Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą jej zbiorów i czytelnictwa. Rozwija twórcze postawy uczniów, wyrabia potrzebę czytania i zamiłowania do książek.

Przedmiotem szczególnej uwagi bibliotekarzy jest nabywanie przez uczniów kompetencji w zakresie czytania i pisania, a także dbałość o poprawność wypowiedzi i kulturę słowa. Służy temu m.in. pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania, gromadzenia oraz wykorzystywania informacji  z różnych źródeł.

Biblioteka oferuje także różne konkursy pozwalające uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Konkursy mają na celu m. in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozbudzanie wyobraźni, fantazji, wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Biblioteka przygotowuje uroczyste przyjęcie nowych uczniów do grona czytelników, wystawki nowości książkowych, gazetki propagujące czytelnictwo. Organizuje zajęcia głośnego czytania dla uczniów młodszych klas, co wpływa na poprawę koncentracji u dzieci, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną oraz uczy myślenia.