Szkoła

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

Wisława Szymborska

 
 GODZINY PRACY BIBLIOTEKI | ROK SZKOLNY 2021/2022
 
Dzień tygodnia Dąbrowskiego 50 Lipowa 9 
poniedziałek 10:00 - 13:00 8:00 - 12:00
wtorek 10:00 - 13:00 8:00 - 12:00
środa 10:00 - 13:00 8:00 - 12:00
czwartek 10:00 - 13:00 8:00 - 12:00
piątek 10:00 - 13:00 8:00 - 12:00

Biblioteka to integralna część szkoły, która wspiera proces nauczania, wychowania, służy kształceniu uczniów i nauczycieli. Gromadzi książki, czasopisma, dokumenty multimedialne. Prowadzi działalność informacyjną dotyczącą jej zbiorów i czytelnictwa. Rozwija twórcze postawy uczniów, wyrabia potrzebę czytania i zamiłowania do książek.

Przedmiotem szczególnej uwagi bibliotekarzy jest nabywanie przez uczniów kompetencji w zakresie czytania i pisania, a także dbałość o poprawność wypowiedzi i kulturę słowa. Służy temu m.in. pomoc w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania, gromadzenia oraz wykorzystywania informacji  z różnych źródeł.

Biblioteka oferuje także różne konkursy pozwalające uczniom wykazać się swoimi umiejętnościami i zdolnościami. Konkursy mają na celu m. in. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, rozbudzanie wyobraźni, fantazji, wzmacnianie wiary we własne możliwości.

Biblioteka przygotowuje uroczyste przyjęcie nowych uczniów do grona czytelników, wystawki nowości książkowych, gazetki propagujące czytelnictwo. Organizuje zajęcia głośnego czytania dla uczniów młodszych klas, co wpływa na poprawę koncentracji u dzieci, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną oraz uczy myślenia.