e-Dziennik

Librus Synergia

Nasza szkoła stosuje rozwiązanie LIBRUS Synergia. Umożliwia ono bieżące i bezpłatne monitorowanie frekwencji i postępów w nauce dzieci, zapewniając jednocześnie pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywania danych. Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń może:
- sprawdzać oceny ucznia,
- sprawdzać obecność na zajęciach,
- sprawdzać plan lekcji
- korespondować z nauczycielami,
- odczytywać ogłoszenia szkolne,
- przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń.

Logowanie do konta rodzica i ucznia: tutaj

Problemy z dostępem do systemu proszę zgłaszać wychowawcy klasy lub do sekretariatu szkoły.
 
Jak zalogować się do systemu Synergia? Krótki przewodnik | tutaj
Jak odzyskać login i hasło do systemu Librus | tutaj