Uczniowie i rodzice

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagodzy w naszej szkole:
mgr Aneta Maciejewska
mgr Danuta Waligóra

tel: 605 905 229
 
Godziny pracy pedagoga | ul. Dąbrowskiego, klasy I-III:
 
dzień Aneta Maciejewska
poniedziałek 8:00 - 11:00
wtorek 8:00 - 12:00
środa- -
czwartek -
piątek 11:10 - 15:10
Godziny pracy pedagogów | ul. Lipowa, klasy IV-VIII:
 
dzień Aneta Maciejewska Danuta Waligóra
poniedziałek 11:10 - 13:45 7:00 - 10:30
wtorek 12:10 - 13:45 7:00 - 10:30
środa 9:00 - 13:45 -
czwartek 8:00 - 15:05 -
piątek 8:00 - 11:00- 7:00 - 10:00

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.