Uczniowie i rodzice

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagodzy w naszej szkole:
mgr Aneta Maciejewska
mgr Danuta Waligóra
Pedagog specjalny:
mgr Małgorzata Kajdasz

tel: 605 905 229
 
Godziny pracy pedagoga | ul. Dąbrowskiego, klasy I-III:
 

dzień

Aneta
Maciejewska -
pedagog

Małgorzata
Kajdasz -
pedagog specjalny

poniedziałek

 -

 10.00 – 13.00

wtorek

   7.30 – 12.30

 -

środa

 -

 9.05 – 11.35

czwartek

 7.30 – 13.30

 -

piątek

 -

   9.00 – 12.30


 

Godziny pracy pedagogów | ul. Lipowa, klasy IV-VIII:

 

 

 

dzień

Aneta Maciejewska
pedagog

Danuta Waligóra
pedagog

Małgorzata Kajdasz
pedagog specjalny

poniedziałek

 8:00 - 14:00

 7:00 - 10:30

-

wtorek

 -

-

 9:00 – 14:00

środa

 8:00 - 14:00

 7:00 - 10:30

 -

czwartek

 -

-

  9:00 – 14:00

piątek

 8:00 - 14:00

 8:00 - 11:00

 -

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.