Uczniowie i rodzice

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Pedagodzy w naszej szkole:
mgr Aneta Maciejewska
mgr Małgorzata Kajdasz

Pedagog specjalny:
mgr Małgorzata Kajdasz

tel: 605 905 229
 
Godziny pracy pedagoga | ul. Dąbrowskiego, klasy I-III:

dzień

Aneta
Maciejewska -
pedagog

Małgorzata
Kajdasz -
pedagog specjalny

poniedziałek

 7:00 - 13:30

 -

wtorek

  -

8:00 - 14:00

środa

 7:00 - 13:30

 -

czwartek

 -

 8:00 - 14:00

piątek

 -

   8:00 - 12:00

Godziny pracy pedagogów | ul. Lipowa, klasy IV-VIII:

dzień

Aneta
Maciejewska -
pedagog

Małgorzata
Kajdasz -
pedagog specjalny

poniedziałek

 14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

wtorek

7:30 - 13:40
14:30 - 14:50

-

środa

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

czwartek

7:00 - 15:15

-

piątek

7:00 - 12:45

   -


Do zadań pedagoga szkolnego należy:
  • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
  • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
  • udzielanie porad i konsultacji,
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  • działanie na rzecz zorganizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.