Aktualności

Wymiany międzynarodowe

Szkolenia z Erasmus+ dla nauczycieli

W ramach poszerzania kwalifikacji nauczycielki z naszej szkoły wraz z osobami z całej
Polski oraz Łotwy uczestniczyły w projekcie Erasmus+ . Najpierw w szkoleniu w Hiszpanii
na temat: „Efektywnego nauczania dorosłych” uczestniczyły germanistka Agnieszka
Wysocka i dyrektor Jadwiga Wieland.

Przeczytaj całość