Szkoła

Kadra

Kadra

Dyrektor:
mgr Jadwiga Wieland  
 
Zastępcy dyrektora:
mgr Arleta Chergui 
mgr Renata Smoczyk 
mgr Danuta Waligóra 
 
Język polski:
mgr Anna Heigelmann
mgr Maria Łażewska 
mgr Barbara Wojtaszak 
mgr Kinga Grodzka 
mgr Bernadetta Kaczmarek 
mgr Marzena Nawrocka 
mgr Elżbieta Nowik 
 
Matematyka:
mgr inż. Grzegorz Szóstak 
mgr Agnieszka Wieczorek 
mgr Jarosław Sobota 
mgr Stefan Kalisz 
mgr Anita Proksa  
mgr Maria Piechocka  
 
Przyroda:
mgr Lidia Kaźmierczak 
mgr Anna Dolata 
 
Biologia:
mgr Anna Dolata 
mgr Lidia Kaźmierczak 
 
Chemia:
mgr Wiesława Lesińska 
 
Geografia:
mgr Anna Wnuk 
mgr Anna Janczakowska 
 
Fizyka:
mgr Olena Metelska 
 
Historia:
mgr Anna Izydorczak 
mgr Elżbieta Nowik 
mgr Beata Piwowarska- Idaszek      
 
Wiedza o społeczeństwie:
mgr Beata Piwowarska-Idaszek 
 
Język angielski:
mgr Mariusz Cybichowski 
mgr Anna Koch 
mgr Agnieszka Milewska 
mgr Barbara Pucek  
mgr Edyta Kwarcińska 
mgr Anna Gasik 
mgr Daria Tarnogrodzka 
mgr Monika Jankowiak 
mgr Agnieszka Trusz-Karpińska 
mgr Joanna Delestowicz 
 
Język niemiecki:
mgr Anna Janczakowska
mgr Agnieszka Wysocka 
mgr Anna Wnuk 
 
Informatyka:
mgr Arleta Chergui 
mgr Anna Janczakowska 
mgr Joanna Majcher 

mgr Renata Smoczyk 
mgr Agnieszka Wieczorek 
mgr Jarosław Sobota 
mgr Anita Proksa  

Muzyka, plastyka:
mgr Joanna Szarzyńska-Nowak 
mgr Adam Wójkiewicz 
mgr Aneta Gościniak
 
Technika:
mgr Beata Piwowarska-Idaszek 
mgr Renata Smoczyk 
 
Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Anna Wnuk 
 
Religia:
mgr Jolanta Adam-Budzinska 
mgr Barbara Krenc 
mgr Grażyna Majchrzycka-Jaskuła 
mgr Dorota Jackowska-Szaroleta 
 
Wychowanie fizyczne:
mgr Mirosław Błaszyk 
mgr Waldemar Grześkowiak
mgr Aleksandra Hańczyk 
mgr Łukasz Kaczałka 
mgr Karolina Lewandowska
mgr Alina Madaj
mgr Leszek Maźwa 
mgr Mariusz Stanisławski
mgr Natalia Zys
 
Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Kalima Pieczyńska 
mgr Danuta Grabowska
mgr Dagmara Godziewska 
mgr Dorota Pernak
mgr Małgorzata Kramer 
mgr Lilianna Gaszczyk 
mgr Madgalena Wieland 
 
mgr Małgorzata Haremska
mgr Katarzyna Trzaskawka
mgr Ewa Kalisz 
mgr Edyta Radomska 
mgr Edyta Kwarcińska
mgr Agnieszka Mencel 
 
mgr Daria Tarnogrodzka 
mgr Monika Spławska
mgr Agnieszka Pawłowska-Machunik
mgr Agnieszka Dutkiewicz
mgr Beata Rodzielska-Talarczyk
 
WDŻ:
mgr Lidia Kaźmierczak
mgr Barbara Cybichowska 
mgr Grażyna Majchrzycka-Jaskuła
Nauczyciele współorganizujący kształcenie:
mgr Ewa Pieczyńska - oligofrenopedagog 
mgr Renata Towarek - oligofrenopedagog 
mgr Sara Filipiak-Jasiecka - oligofrenopedagog
mgr Adrianna Kaszub-Łukasińska - oligofrenopedagog
mgr Monika Borowska-Madela - oligofrenopedagog
mgr Regina Bartkowiak
mgr Katarzyna Sosińska-Kot oligofrenopedagog
 
Pedagog:
mgr Danuta Waligóra
mgr Aneta Maciejewska
mgr Małgorzata Kajdasz 
 
Psycholog:
mgr Agata Kucharska
 
Doradztwo zawodowe:
mgr Aneta Maciejewska
 
Logopeda:
mgr Aleksandra Szulczyńska
mgr Marta Polk 
 
Biblioteka:
mgr Wioletta Kasprzyk 
 
Świetlica:
mgr Joanna Szarzyńska - Nowak
mgr Barbara Cybichowska