Uczniowie i rodzice

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psycholog w naszej szkole: mgr Anna Ryfiak

dyżur w szkole ul. Dąbrowskiego:
wtorek, godz.  ...

dyżur w szkole ul. Lipowa:
czwartek, godz. ...

Kontakt z psychologiem:

 • poprzez Librus;
 • telefonicznie - numer można otrzymać prosząc o niego w wiadomości na Librusie;
 • osobiście w gabinecie psychologa w budynku przy ul. Lipowej podczas dyżuru;
 • osobiście w gabinecie pedagoga w budynku przy ul. Dąbrowskiego podczas dyżuru.

Psycholog wspiera uczniów w:

 • radzeniu sobie z trudnymi emocjami np. złością i smutkiem;
 • porozumieniu się z rodzicami i nauczycielami w sytuacji konfliktu;
 • przetrwaniu trudnych chwil;
 • zwiększeniu świadomość przeżywanych emocji;
 • rozwinięciu umiejętności porozumiewania się z innymi osobami;
 • znalezieniu drogi wyjścia z napotkanych problemów w bezpiecznej atmosferze.

Psycholog szkolny wspiera rodziców w:

 • wypracowaniu strategii porozumienia się z dzieckiem;
 • rozwinięciu kompetencji rodzicielskich;
 • ustaleniu strategii pomocy dziecku w trudnych sytuacjach;
 • wypracowaniu wspólnego frontu wychowawczego w przypadku rozbieżności poglądów rodziców na temat wychowania dzieci;
 • wskazaniu instytucji udzielających specjalistyczną pomoc;
 • innych trudnościach wychowawczych.