Uczniowie i rodzice

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psychologiem szkolnym jest mgr Ewa Godziewska

Godziny pracy:
poniedziałek: budynek przy ul. Lipowej
8:00 - 16:00
wtorek: budynek przy ul. Dąbrowskiego
7:15 - 15:00
czwartek: budynek przy ul. Lipowej
8:00 - 14:00

Godzina dostępności: czwartek 14:00 - 15:00

Psycholog wspiera uczniów w:

 • radzeniu sobie z trudnymi emocjami np. złością i smutkiem;
 • porozumieniu się z rodzicami i nauczycielami w sytuacji konfliktu;
 • przetrwaniu trudnych chwil;
 • zwiększeniu świadomość przeżywanych emocji;
 • rozwinięciu umiejętności porozumiewania się z innymi osobami;
 • znalezieniu drogi wyjścia z napotkanych problemów w bezpiecznej atmosferze.

Psycholog szkolny wspiera rodziców w:

 • wypracowaniu strategii porozumienia się z dzieckiem;
 • rozwinięciu kompetencji rodzicielskich;
 • ustaleniu strategii pomocy dziecku w trudnych sytuacjach;
 • wypracowaniu wspólnego frontu wychowawczego w przypadku rozbieżności poglądów rodziców na temat wychowania dzieci;
 • wskazaniu instytucji udzielających specjalistyczną pomoc;
 • innych trudnościach wychowawczych.