Uczniowie i rodzice

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Polisy ubezpieczeniowe w roku szkolnym 2021/2022

Numery polis:
I wariant (składka 45 zł za osobę) - Polisa seria EDU-A/P numer 098427
II wariant (składka 53 zł za osobę) - Polisa seria EDU-A/P numer 098440
III wariant (składka 69 zł za osobę) - Polisa seria EDU-A/P numer 098448

Numery polis z roku szkolnego 2020/2021
I wariant (składka 35 zł za osobę) - Polisa seria EDU-A/P numer 082895
II wariant (składka 42 zł za osobę) - Polisa seria EDU-A/P numer 082906
III wariant (składka 50 zł za osobę) Polisa seria EDU-A/P numer 082923