Uczniowie i rodzice

Ubezpieczenie

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym grupowe ubezpieczenie NNW dzieci realizuje TUZ Ubezpieczenia.

Numer polisy SZG 0000092, okres ubezpieczenia od 01.08.2023 r. do 31.08.2024 r.
Szczegóły w załączonych dokumentach: