Szkoła

Organizacja pracy

Organizacja pracy

Nauka w szkole zorganizowana jest w dwóch budynkach.
W szkole przy ul. Dąbrowskiego uczą się uczniowie klas: I, II i III szkoły podstawowej.
W budynku szkoły przy ul. Lipowej uczą się uczniowie klas IV-VIII .
Lekcje odbywają się w następujących godzinach:
1. lekcja   8:00 - 8:45        [przerwa 10 min.]
2. lekcja   8:55 - 9:40        [przerwa 10 min.]
3. lekcja   9:50 - 10:35      [przerwa 15 min.]
4. lekcja   10:50 - 11:35    [przerwa 10 min.]
5. lekcja   11:45 - 12:30    [przerwa 10 min.]
6. lekcja   12:40 - 13:25    [przerwa 20 min.]
7. lekcja   13:45 - 14:30    [przerwa 10 min.]
8. lekcja   14:40 - 15:25    [przerwa 10 min.]

9. lekcja 15:35 - 16:20 [koniec zajęć]

Terminarz związany z klasyfikacją i dniami wolnymi od zajęć: 
16.12.2022 Informacja o przewidywanych ocenach ndst.
10.01.2023 Proponowane oceny śródroczne
23-31.12.2022 Przerwa świąteczna
17.01.2023 Ostateczny termin wystawienia ocen za I
20.01.2023 Koniec I półrocza
30.01 – 12.02.2023 Ferie zimowe
6-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
23, 24, 25 maja 2023 Egzamin ósmoklasisty
12.05.2023 Informacja o przewidywanych ocenach ndst.
5.06.2023 Proponowane oceny roczne
12.06.2023 Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
23.06.2023 Zakończenie roku szkolnego
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
31. 10.2022, 28. 04.2023, 2.05.2023, 23,24,25.05.2023, 9.06.2023, 19.06.2023
 
Spotkania z rodzicami: 
12 – 16 września 2022, 14 – 18 listopada 2022, 23 – 27 stycznia 2023, 17 – 21 kwietnia 2023