Szkoła

Organizacja pracy

Organizacja pracy

Nauka w szkole zorganizowana jest w dwóch budynkach.
W szkole przy ul. Dąbrowskiego uczą się uczniowie klas: I, II i III szkoły podstawowej.
W budynku szkoły przy ul. Lipowej uczą się uczniowie klas IV-VIII .
Lekcje odbywają się w następujących godzinach:
1. lekcja   8:00 - 8:45        [przerwa 10 min.]
2. lekcja   8:55 - 9:40        [przerwa 10 min.]
3. lekcja   9:50 - 10:35      [przerwa 15 min.]
4. lekcja   10:50 - 11:35    [przerwa 10 min.]
5. lekcja   11:45 - 12:30    [przerwa 10 min.]
6. lekcja   12:40 - 13:25    [przerwa 20 min.]
7. lekcja   13:45 - 14:30    [przerwa 10 min.]
8. lekcja   14:40 - 15:25    [przerwa 10 min.]
9. lekcja 15:35 - 16:20 [koniec zajęć]

Spotkania wychowawców klas z rodzicami:
6-10 września 2021 | 15-19 listopada 2021 | 31 stycznia - 4 lutego 2022 | 4 - 8 kwietnia 2022


Konsultacje nauczycieli - tzw. "wtorki informacyjne:
19 października 2021 | 14 grudnia 2021 | 15 marca 2022 | 17 maja 2022


Terminy związane z klasyfikacją:
10 grudnia 2021 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
4 stycznia 2022 - proponowane oceny śródroczne
11 stycznia 2022 - wystawienie ocen za I okres
14 stycznia 2022 - koniec I okresu
13 maja 2022 - informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych
3 czerwca 2022 - proponowane oceny roczne
10 czerwca 2022 - wystawienie ocen rocznych


23 grudnia 2021 - 2 stycznia 2022 - zimowa przerwa świąteczna
17 - 30 stycznia 2022 - ferie zimowe
14 - 19 kwietnia 2022 - wiosenna przerwa świąteczna
24 czerwca 2022 - zakończenie roku szkolnego


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15 października 2021, 12 listopada 2021, 29 kwietnia 2022, 2 maja 2022, 24, 25, 26 maja 2022 (egzamin ósmoklasisty), 17 czerwca 2022