Szkoła

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

W Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. działają dwie świetlice szkolne:

• dla dzieci klas młodszych, tj. I – III przy ul. Dąbrowskiego, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.00;

• dla uczniów klas starszych, tj. IV – VIII,. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.30.

W świetlicy szkolnej przy ul. Dąbrowskiego obowiązuje obuwie zmienne. Świetlica szkolna przyjmuje dzieci według określonych zasad. Uczniowie muszą zostać zapisani na zajęcia świetlicowe przez rodziców, którzy wypełniają w tym celu odpowiedni wniosek. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc i obowiązujące obostrzenia związane z COVID-19, do świetlicy szkolnej dla uczniów klas I – III (przy ul. Dąbrowskiego) przyjmowane będą dzieci tylko rodziców pracujących, a do świetlicy szkolnej dla uczniów klas IV – VIII (przy ul. Lipowej) tylko dzieci dojeżdżające. Podstawowym celem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed lekcjami oraz po lekcjach, wskazywanie różnych form spędzania czasu wolnego i rozbudzanie aktywności twórczej.