Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że od 7 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.
Dokumenty dostępne są w:
- sekretariacie szkoły (ul. Lipowa 9) w godzinach od 7:00 do 15:00,
- portierni budynku przy ul. Dąbrowskiego 50,
- na stronie internetowej szkoły: tutaj

Zapisanie dziecka do szkoły jest obowiązkiem rodzica.
W celu zapisania dziecka do klasy I rodzice zobowiązani są do złożenia wypełnionych dokumentów:
- Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
- Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem.
 

Prosimy o zapoznanie się z wykazem ulic znajdujących się w obwodzie szkoły – zmiana obwodów od 17 stycznia br.
Wypełnione dokumenty należy złożyć do 11 marca br.  w sekretariacie szkoły (ul. Lipowa 9) w godzinach od 7:00 do 15:00.