Uczniowie i rodzice

Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisanie dziecka do szkołjest obowiązkiem rodzica.
W celu zapisania dziecka do klasy I rodzice zobowiązani są do złożenia wypełnionych dokumentów:

Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – dla dzieci zamieszkałych poza obwodem.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem ulic znajdujących się w obwodzie szkoły – zmiana obwodów od 17 stycznia br.
Wypełnione dokumenty należy złożyć do 11 marca br.  w sekretariacie szkoły (ul. Lipowa 9) w godzinach od 7:00 do 15:00.