Uczniowie i rodzice

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że od 13 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły (ul. Lipowa 9) w godzinach od 7:00 do 15:00, w portierni budynku przy ul. Dąbrowskiego 50 i na stronie internetowej szkoły oraz tutaj.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły mają obowiązek zapisać dziecko do szkoły - wypełniają i składają Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają i składają Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem ulic znajdujących się w obwodzie szkoły – zmiana obwodów od 17 stycznia 2022 r.

Wypełnione dokumenty należy złożyć do 17 marca br.  w sekretariacie szkoły (ul. Lipowa 9) w godzinach od 7:00 do 15:00