Kominikat

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 klasy V-VIII od 31 stycznia 2022 r. do 25 lutego 2022 r. przechodzą na naukę zdalną zgodnie z planem lekcji.
Klasy I-IV będą uczyć się stacjonarnie.
Biblioteka, świetlica, pedagog, psycholog - pracują stacjonarnie, zgodnie z planem.