Aktualności i wydarzenia

https://www.sp2sroda.pl/files/content/news-lead/wydarzenia_klasowe/aspe_logo_kolor_rgb_kopia.jpg

Projekt ASPE w Środzie Wielkopolskiej

Gmina Środa Wielkopolska przystąpiła do projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – pilotaż”. 1 września 2022 roku podpisano umowę o powierzenie grantu z Fundacją Edukacyjną ODITK z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z którą Gmina otrzyma 63 380,40 zł na wynagrodzenia dla dwóch asystentów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego 2022/2023. Podczas jego trwania asystenci, dyrektorzy, psychologowie i pedagodzy oraz nauczyciele uczniów objętych opieką mogą korzystać ze szkoleń oraz z doradztwa specjalistów w różnych obszarach z zakresu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Przeczytaj całość
https://www.sp2sroda.pl/files/content/news-lead/wydarzenia_klasowe/aktywna_tablica_logo.jpg

Aktywna tablica w SP2

W 2022 roku realizowana była kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % wkładu własnego samorządów. Dzięki udziałowi w programie nasza Szkoła pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 35 tysięcy zł. Nauczyciele i uczniowie są bardzo zadowoleni, ponieważ dzięki pozyskanym środkom finansowym zakupiony został nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Przeczytaj całość
https://www.sp2sroda.pl/files/content/news-lead/3kroli2022.jpg

Zaproszenie na Orszak Trzech Króli

Serdecznie zapraszamy na udział w wydarzeniu "Orszak Trzech Króli". Tradycyjnie wyruszamy 6 stycznia 2023 roku o godz. 14.00 z Parafii Św. Józefa na osiedlu Jagiellońskim.

Przeczytaj całość