Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3. Otrzymane środki w wysokości 15 000zł (w tym wkład własny: 3000zł) zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

Wioletta Kasprzyk