Innowacja pedagogiczna e-twinning w 1c

“If you can dream it, you can do it.”
 
"Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać."
 
Walt Disney
 
„Innowacja pedagogiczna „ e-twinning umożliwia kontakt między szkołami z wielu państw europejskich (także spoza UE). Dzięki temu nauczyciele i uczniowie mogą realizować międzynarodowe wewnątrzkrajowe projekty. Klasa 1C wraz z nauczycielami Agnieszką Pawłowską-Machunik i Agnieszką Milewską w okresie
6.11.2023.-23.12.2023r. bierze udział w projekcie na platformie eTwinning, polegającym na przedstawieniu swoich działań przedświątecznych innym szkołom,
w różnych krajach. Projekt ten  
skierowany jest dla uczniów w wieku 7-10 lat, uczących się językaangielskiego w szkole. Do projektu przyłączyły się takie kraje jak:
Francja, Turcja, Grecja, Rumunia, Czechy, Hiszpania. Współpraca nie kończy się, cdn...
 
Agnieszka Milewska, Agnieszka Pawłowska - Machunik