Wielkopolska Szkoła Roku

21 października 2022 r. w Sali Ziemi MTP w Poznaniu odbyła się uroczysta gala z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczenie nagród, wyróżnień w konkursach o tytuły „Wielkopolska Szkoła Roku”, „Wielkopolski Nauczyciel Roku”  z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego p.Marka Woźniaka i Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego p.Pauliny Stochniałek.
W tegorocznej, szóstej edycji nasza szkoła na 84 nominowanych szkół zdobyła wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”, otrzymując statuetkę ( „edukacyjny Oskar”) i nagrodę finansową w wysokości 7500 złotych.
Otrzymana nagroda to symbol współpracy całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców.
Liczne działania, które w szkole się odbywają (konkursy, projekty, granty, innowacje pedagogiczne, imprezy i turnieje sportowe, festyny rodzinne, wymiany międzynarodowe, akcje charytatywne…), wprowadzają ucznia w świat wiedzy, przygotowują do wykonywania obowiązków, wdrażają do samorozwoju, kształtują postawę patriotyzmu.
Dzięki takim działaniom uczniowie efektywnie pracują w zespołach, skutecznie komunikują się w różnych sytuacjach, rozwiązują problemy w sposób twórczy, uczą się wrażliwości i otwartości na drugiego człowieka, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a także prezentują swoje umiejętności i talenty.

Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do grona szkół, które dbają o wszechstronny rozwój młodego człowiek, a tym samym kształtują wzorzec nowoczesnego Wielkopolanina.

Elżbieta Nowik