Mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Rada Powiatu Średzkiego uruchomiła infolinię SMS dla osób chcących udostępnić mieszkania na rzecz uchodźców z Ukrainy. 
Numer infolinii SMS: 48 572 724 668
Wiadomość SMS powinna zawierać: adres lokalu, maksymalną liczbę osób, którą można w nim przyjąć oraz kontakt.