Komunikaty

Harmonogram, komunikaty i informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: tutaj