Samorząd Uczniowski SP2 w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca:

Maria Półrolniczak (8d)


Zastępca przewodniczącej: 

Bartosz Jóźwiak (7s)


Skarbnicy:

Laura Janicka (5c)

Kinga Marcinkowska (6c)

Aleksandra Strycharczyk (8c)


Członkowie:

Maja Rybotycka (5b)

Julia Grabowska (7a)

Gabriela Maćkowiak (6b)