Strefa EDU

WYKREŚLANKI

WYKREŚLANKI

WYKREŚLANKI
Zachęcamy do rozwiązywania zadań polegających na wyszukiwaniu słów ukrytych w wykreślance. Zadanie to, podobnie jak powyższe krzyżówki, pomaga utrwalić angielskie słownictwo wraz z poprawną pisownią.


CLOTHES - UBRANIA
ANIMALS - ZWIERZĘTA