Strefa EDU

TŁUMACZENIE ZDAŃ

TŁUMACZENIE ZDAŃ

TŁUMACZENIE ZDAŃ

Zadania utrwalające budowę zdań w poszczególnych czasach. Wystarczy przetłumaczyć zdanie na język angielski i kliknąć przycisk next. Po skończeniu wszystkich zdań należy zatwierdzić zakończenie testu klikając na przycisk finish now, a następnie potwierdzić swój wybór przyciskiem confirm finish now (pojawi się też wtedy wynik ze statystykami naszego zadania)


PRESENT SIMPLE
PRESENT CONTINUOUS
PRESENT PERFECT
QUESTIONS - BUDOWANIE PYTAŃ
MUST I MUSTN'T W ZDANIACH