Magia Bożego Narodzenia

       Wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń dostarczył Koncert Świąteczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp., który odbył się w aż w 5. edycjach. Pierwsza, 21 grudnia 2022r, dedykowana była nauczycielom, Dyrekcji szkoły oraz pracownikom administracji i obsługi. 

       22  grudnia odbiorcami trzech edycji  byli uczniowie klas IV – VIII. Na ostatni koncert, 10 stycznia 2023r, zostali zaproszeni rodzice i dziadkowie uczniów biorących udział w wydarzeniu, Dyrekcja szkoły, prezydium Rady Rodziców, pani Małgorzata Kaczmarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, np. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

       Niezwykle wzruszające utwory muzyczne, dobór tekstów, gra świateł, przepiękna scenografia oraz popisy taneczne  solistek z zespołu tanecznego  stworzyły podczas wszystkich edycji magiczną, świąteczną  atmosferę. Recytatorzy podkreślili, jak ważną  rolę w naszym  życiu odgrywają słowa: tolerancja, akceptacja, szacunek, życzliwość, dobro. 

       Dyrektor szkoły,  pani Jadwig Wieland,   z ogromną radością wyraziła swoje uznanie dla uczniów, którzy podczas kilku edycji programu artystycznego zaprezentowali niezwykłe zdolności i umiejętności.

       W Koncercie Świątecznym  przygotowanym pod kierunkiem: p. Anety Gościniak, p. Elżbiety Nowik, p. Marii Łażewskiej wzięli  udział  uczniowie klas IV-VIII.

 

Maria Łażewska