Klasa 2B i 2D przystąpiły do konkursu "Kierunek - Bezpieczeństwo"

Klasa 2B i 2D przystąpiły do konkursu "Kierunek - Bezpieczeństwo" w ramach projektu "Kampania Kolejowe ABC II " Celem konkursu było propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości o wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem podczas korzystania z transportu kolejowego. Przedmiotem konkursu było grupowe wykonanie dowolną techniką plastyczną projektu miasteczka "Peronowo".

Radomska Edyta

Trzaskawka Katarzyna