21 marca to nie tylko pierwszy Dzień Wiosny

21 marca to data która kojarzy się wszystkim z pierwszym dniem wiosny, jednak oznacza coś jeszcze...21 marca nawiązuje do obecności osób z Zespołem Downa i dodatkowego trzeciego chromosomu w 21 parze chromosomów. W tym dniu solidaryzujemy się i włączamy w różne akcje społeczne, dlatego dzisiaj nieprzypadkowo zostały ogłoszone wyniki konkursu Kolorowe skarpetki . Ich wielobarwność i kształt są wyrazem tolerancji i akceptacji dla odmienności.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Zofia Bandosz 5a, Martyna Wielińska 5a, Ewa Nowik5a

II miejsce: Tola Wysocka 4d, Lena Jędrzejewska 4d,

III miejsce: Karol Kaczmarek 7d, Nicola Nowak 4d, Marianna Kasprzak

Sara Filipiak- Jasiecka

Katarzyna Sosińska- Kot