Zapraszamy klasy 1-3 do udziału w talent show

Zasady uczestnictwa:

1. Uczeń przedstawia wybrany talent indywidualnie, grupowo lub rodzinnie i nagrywa go na nośniku cyfrowym. Kategorie talentów: śpiew, taniec, gimnastyka, sport, recytacja, gra na instrumencie, sztuczki magiczne, żonglerka, rysunek, itp.

2. Nagrany pokaz musi być przeprowadzony w warunkach bezpiecznych, bez użycia przedmiotów stwarzających zagrożenie dla uczestnika, pod opieką osoby dorosłej i z możliwością przyniesienia własnych rekwizytów do szkoły w przypadku zakwalifikowania się do II etapu i finału. 3. Występ nie powinien przekraczać 5 minut.

4. Nagranie z pokazem należy dostarczyć na nośniku cyfrowym (pendrive, płyta CD), opisanym imieniem i nazwiskiem dziecka oraz klasą, do 08.05.2023r. do opiekunów imprezy:

Aleksandra Szulczyńska - gabinet logopedii parter;

Magdalena Wieland - s. 13 II piętro;

Marta Polk - gabinet logopedii przy sekretariacie parter;

Agnieszka Dutkiewicz - s.14 II piętro;

lub wychowawcy.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych uczestników komisja dokona wyboru talentów do II etapu, który odbędzie się 17.05.2023 od godziny 15.00 w szkole przy ul. Dąbrowskiego 50.

6. W II etapie uczestnicy będą występować przed komisją, która wyłoni finalistów TALENT SHOW. W II etapie dopuszcza się zmianę repertuaru, ale nie wybranego talentu.

7. Finaliści zaprezentują się przed społecznością szkolną, nauczycielami i dyrekcją 02.06.2023r. podczas gali związanej z obchodami dnia dziecka.

Organizatorzy TALENT SHOW: