Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Mieczysława Bielawskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Środzie Wielkopolskiej w latach 1971 – 1984.

Wszystko tak szybko przemija
i nim się spostrzeżemy,

dobiliśmy już do kresu życia…
Rupert Mayer

Przez wiele lat Pan Mieczysław Bielawski uczył języka rosyjskiego i wychowania obywatelskiego.
Był również  nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wlkp.,
uczestnikiem walk o niepodległość Polski na froncie II wojny światowej, majorem WP, partyzantem 27. Wołyńskiej Brygady AK,
uczestnikiem akcji „Burza”, działał pod pseudonimem Filon vel Misza.
Za działalność i pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej.

Pan Mieczysław Bielawski zmarł 18 sierpnia 2022r.,
pogrzeb Dyrektora  odbył się 22 sierpnia 2022r. na Cmentarzu Parafialnym Środzie Wielkopolskiej.


Cześć Jego Pamięci!
Społeczność SP2