Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Pani Agnieszki Machunik

Z radością i dumą informujemy, że nauczycielka naszej szkoły: Pani Agnieszka Pawłowska - Machunik zdobyła nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jest to znaczące wyróżnienie oraz docenienie pracy Pani Agnieszki, która pracuje z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej; jest pomysłodawcą licznych, niecodziennych przedsięwzięć; tworzy optymalne warunki do indywidualnego rozwoju uczniów; podejmuje działania dydaktyczne i wychowawcze 
adekwatne do potrzeb ucznia, jego możliwości i zainteresowań, buduje u uczniów poczucie 
własnej wartości poprzez motywowanie do rozwoju. Podejmowane przez nią działania 
proekologiczne, matematyczne i muzyczne, w tym nauki gry na instrumentach, wpływają na 
rozwój zainteresowań dzieci klas młodszych, skutecznie angażują i integrują rodziców oraz 
środowisko szkolne a przede wszystkim podnoszą jakość pracy szkoły. 
Pani Agnieszko: GRATULUJEMY!