Aktywna tablica

W 2022 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Program jest finansowany w 80 % ze środków budżetu państwa i w 20 % wkładu własnego samorządów.  Dzięki udziałowi w programie nasza Szkoła pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 35 tysięcy zł.  Nauczyciele i uczniowie są bardzo zadowoleni, ponieważ dzięki pozyskanym  środkom finansowym zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji w tym zakresie jest możliwy tylko w nowocześnie wyposażonej szkole, dlatego cała szkolna społeczność cieszy się z możliwości korzystania z nowych technologii. Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania grupa nauczycieli SP2 doskonaliła swoje kompetencje cyfrowe poprzez szkolenia w ramach projektu „Lekcja Enter” prowadzonego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych, podczas których poznawała nowoczesne metody pracy z uczniami oparte o TIK oraz nowe narzędzia i aplikacje.