Wybraliśmy Małego Omnibusa klas II i klas III.

Jak co roku, drugie półrocze roku szkolnego jest bardzo intensywne pod względem ilości odbywających się konkursów. Jednym z nich był: "Mały Omnibus”. Organizatorami Szkolnego Konkursu Wiedzy „ Mały Omnibus klas II i III” są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Dagmara Godziewska. Agnieszka Machunik i Ala Szymczak, W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich. Pytania konkursowe zawierały wiedzę z różnych dziedzin nauki, nie zawsze tej szkolnej. Zadania miały formę testu. Walka pomiędzy uczestnikami była zacięta. Różnice były tylko jednopunktowe. Po podliczeniu punktów wszystkich etapów, wyniki przedstawiają się następująco:

KLASY II

1 miejsce Sonia Dębicka klasa 2a – Mały Omnibus KLAS II

2 miejsce Jan Pawełczyk klasa 2c

3 miejsce Julia Pucek klasa 2b

KLASY III

1miejsce Lena Jędrzejewska klasa 3d - Mały Omnibus KLAS III

2 miejsce Łucja Króczyńska klasa 3b

3 miejsce Antonina Brzezińska klasa 3d

Warto czytać, wszystkim się interesować. To procentuje.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

D.Godziewska, A.Machunik, A.Szymczak