Konkurs plastyczny-Wielkopolska w oczach dziecka

W bieżącym miesiącu uczniowie klas I-III w ramach edukacji wczesnoszkolnej omawiali zagadnienia związane z naszą Ojczyzną. Celem naszych działań było uświadomienie uczniom, czym jest patriotyzm, dlaczego warto być Polakiem oraz kształtowanie postaw obywatelskich. W ramach wspólnych działań zrealizowano dwa konkursy. Pierwszy z nich dotyczył naszej małej ojczyzny. Był to konkurs plastyczny-Wielkopolska w oczach dziecka. Drugi natomiast miał charakter artystyczny i przebiegał pod hasłem:Polska w poezji. Nazwiska nagrodzonych zostały opublikowane w ogłoszeniach w dzienniku Librus, a nagrody zostaną wręczone w czerwcu.