„Matematyczne (O)pole” - etap szkolny

Zapraszamy do udziału w etapie szkolnym ogólnopolskiego konkursu matematyczno-plastycznego "Matematyczne (O)pole". 

  • Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej na temat „Matematyczne (O)pole”.
  • Każdy uczestnik Konkursu wykonuje własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3.
  • Każdy uczestnik Konkursu nadaje tytuł swojej pracy, dodatkowo może dodać krótki opis.

Koordynator: Anita Proksa